Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Avdelningen avhandlingar 2017


Alexandros Rentzos - Endovascular treatment of ischemic stroke

Datum: 2017-09-22
Tid: 09:00 - 11:30
Lokal:
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Kammaren, Vita Stråket 12

Opponent: Docent Michael Söderman, Neuroradiologi, Institutionen för
Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm
Betygsnämnd: Turgut Tatlisumak, Mia von Euler och Mårten Falkenberg
Huvudhandledare: Mikael Hellström
Bihandledare: Lars Rosengren och Gunnar Wikholm

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för radiologi Länk till avhandlingen

Endovaskulär behandling säker och effektiv vid akut ischemisk stroke

Alexandros Rentzos avhandling handlar om endovaskulär behandling vid akut ischemisk stroke. De patienter som varit i fokus är de som drabbats av stroke på grund av ocklusion (propp/blockering) i hjärnans stora centrala kärl. Vid endovaskulär behandling når man proppen via blodkärlen och kan mekaniskt dra ut den med hjälp av olika verktyg, även kallat mekanisk trombektomi.- Vi fann att vår behandlingsmetod är lika effektiv och säker som andra metoder, och den visar sig dessutom ha färre komplikationer, säger Alexandros Rentzos, verksam som radiolog med subspecialisering inom neuroradiologi och neurointervention vid Diagnostik och Interventionell Neuroradiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 

 
I tidigare retroprospektiva studier har man också funnit att patienter som får generell anestesi vid en endovaskulär behandling vid akut ischemisk stroke har sämre neurologiska utfall jämfört med de patienter som får vara vakna med sedering vid ingreppet. Men resultatet från hans avhandling visar något annat.

Viktig upptäckt
- Vi visar att signifikant sänkning av blodtrycket vid endovaskulär behandling under generell anestesi visserligen är associerad med dåligt neurologiskt utfall och bör undvikas. Men när ett strikt protokoll finns för att undvika intraoperativa blodtrycksfall då finns ingen skillnad i neurologiskt utfall mellan generell anestesi och vaken sedering enligt vår prospektiva randomiserade studie AnStroke. Detta är ett viktigt upptäckt.

Resultaten från hans forskning lyfter istället vikten av att ta mer hänsyn till den enskilda patientens olika förutsättningar vad det gäller anatomi, kliniskt status och var proppen sitter etc. Utifrån den kunskapen kan man sedan välja den mest passande anestesi-metoden vid endovaskulära behandling vid akut ischemisk stroke och på så sätt minska riskerna för komplikationerna.

Uppmärksammad i vetenskapliga media
Alexandros och hans co-investigator på ”AnStroke studien” Pia Löwhagen Henden, har intervjuats i ett blogginlägg som publicerades i juninumret av Stroke:
“General Anesthesia Versus Conscious Sedation for Endovascular Treatment of Acute Ischemic Stroke: The AnStroke Trial (Anesthesia During Stroke),” .

Samt uppmärksammats i SNACC, Society for Neuroscince in Anesthesiology and Critical Care, som ”Article of the Month” i augusti 2017:
http://www.snacc.org/education-research/article-of-the-month


Giasemi Koutouzi - Three-dimensional guidance for Endovascular Aortic Repair

Datum: fredagen 13 oktober
Tid: 13:00
Lokal: Academicum, Medicinaregatan 3 - hörsal Arvid Carlsson

Opponent: Docent Nuno Dias, klinisk kärlforskning, institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet
Betygsnämnd: Jenny Vikgren, Staffan Holmin och Rickard Nyman
Huvudhandledare: Mårten Falkenberg
Bihandledare: Mikael Hellströ, Henrik Leonhardt

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för radiologi. Länk till avhandlingen

Bakgrund och syfte
Hennes forskning handlar om tredimensionell vägledning vid endovaskulär behandling av pulsåderbråck på stora kroppspulsådern - endovascular aortic repair (EVAR). Syftet med avhandlingen är att förbättra fusionstekniken för tredimensionell guidning vid EVAR samt att belysa teknikens potential och felkällor.

”Bildfusion förbättrar behandlingsmöjligheterna vid ”aortaaneurysm”
- För att inte pulsåderbråcket ska brista under operationen leder man blodet genom ett invändigt rör, ett ”stentgraft”, och avlastar därmed den vidgade aortaväggen. Men för att stentgraftet ska hamna på rätt ställe behöver man en exakt karta över patientens blodkärl. Denna skapas traditionellt under ingreppet genom att man sprutar kontrast i blodkärlen med jämna mellanrum samtidigt som man tar tvådimensionella röntgenbilder, förklarar Giasemi Koutouzi som kliniskt arbetar som radiolog på Buk- och Kärlsektionen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Ny teknik som kallas för bildfusion gör det möjligt att använda även preoperativa, kontrastrika tredimensionella datortomografibilder (DT) som kartor under själva ingreppet genom att de sammanlänkas med bilder som är tagna under ingreppet.

Nya spännande tekniken kan öka säkerhet och kvalité
- Tredimensionell bildfusion är en ny och spännande teknik som öppnar helt nya möjligheter för kontinuerlig navigation under interventionella behandlingar, vilket har potential att öka säkerhet och kvalité vid många olika bildstyrda interventioner samt minska mängden kontrastmedel och den stråldos som patienterna utsätts för. Våra resultat kan bidra till fortsatt utveckling så att bildfusions-tekniken blir mer användarvänlig och mer exakt så att flera patienter kan ha nytta av den i framtiden.

Tredimensionella kartor kan bli mer exakta i framtiden
Man har funnit mönster i både anatomisk deformering och i "kartans" avvikelser vilket kan bidra till att man i framtiden kan kompensera för dessa och därmed förbättra tekniken.

- Ytterligare har vi i ett samarbete med MedTech West kommit fram till att en ny algoritm för automatisk sammanlänkning av tredimensionella bilder som baseras på bildernas särdrag, är mer exakt och robust jämfört med kommersiellt tillgänglig algoritm som baseras på bildernas intensitet. En mycket intressant upptäckt.


Projektet har hittills uppmärksammats i ett inslag i Dagens Industri rörande digitalisering inom sjukvård. Läs mer här

Disputationer ht 17

Sidansvarig: Liselotte Robertsson|Sidan uppdaterades: 2017-09-25
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?